Gössarp – Till Salu

592 PP.M.Pisa av Gössarp

född 4/4 2019

F. Laurent  av Gössarp, T109

M. 568 P.M.Isa av Gössarp

Mf. Don Juan av Alslöf T 105

egna vikter är 40, 235, 410, kg

Han har en total BLUP på 102.

MIX 94, PIX 101 och FIX 113 . maj  2020

Detta ger ett avelsvärde på +4

Hornstatus: Polled

5434 Rickardo av Gössarp

född 21/3 2020

F. Napoleon av Svartnabba T109

M. 571 P.T.Jeanette av Gössarp

Mf. FP.Hint av Kullen

egna vikter är 44, 330, kg

Han har en total BLUP på 116.

MIX 98, PIX 112 och FIX 101 . maj  2019

Detta ger ett avelsvärde på +7

Hornstatus: Avhornad