Gössarp Limousin

Välkommen till Gössarps Limousin!

Gössarp är en liten by med 15 invånare mitt på Kulla halvön i Höganäs kommun i Nordvästra Skåne.

Gössarps Limousin drivs av Martin Bengtsson. Detta görs i mycket nära samarbete med Kullen Limousin och djuren från båda besättningarna går tillsammans hela året.            

Gården i Gössarp är Martins föräldrahem. Djuren finns där på vintern medan de flesta av dem åker till ”Backen”, som är Kullen Limousins hemvist, för sommarbete.

Gårdens historia

Nils, Martins far, köpte gården 1961 tillsammans med Wanda av sin far Paul som i sin tur tagit över den tillsammans med sin fru Signe 1932 efter Signes far, Per Nilsson, som köpt gården 1888 av sin äldre bror. Gården består av 29 hektar åkermark som idag brukas av Håkan.

Besättningen

Håkan köpte sin första limousinko med tillhörande kvigkalv 1989 och då Kullen Limousin utökades och fick sitt vinterhärbärge i Gössarp ökade också intresset hos Nils och Martin att ha renrasiga djur. Nils Mjölkkor såldes 1991 och efter det köptes det in ytterligare några dräktiga kor från Herluf Jensen. Herluf var en av pionjärerna inom svensk limousin i början av 1970 talet. Några år senare köptes även några kor från Klockaregården. Resterande kolinjer, som under 2018 är 5 stycken på de kalvande 7 korna, har köpts in från Kullen Limousin, Svälte Limousin och Hästäng Limousin. För att få in ytterligare nya blodslinjer har det seminerats med svenska, franska, kanadensiska och tyska tjurar och det görs så fortfarande. Förutom semineringen används i största möjliga mån individprövade tjurar.

Mål

Målet med djuren är att få fram bra avelsdjur och att sälja så många av dessa till avel som möjligt. Våra mål är att ha rastypiska djur med bra lynne, lätta kalvningar, bra muskelansättning som ger hög klassning vid slakt och hög tillväxt med högt foderutnyttjande. Att få fram en tjurkalv varje år som håller så hög klass att han är intressant för Limousinföreningens avelsråd att ta med denna till rasens årliga individprövning.

Det kommer att finnas både hondjur och tjurar som är avhornade i besättningen även framöver men antalet polled djur kommer att öka i antal. Dessa kommer dock inte ha någon fördel i besättningens målbild p.g.a deras hornlösa anlag utan måste klara precis samma krav som de avhornade.

Att även få fram djur i avelsarbetet med ovanstående mål som hävdar sig på utställningar är en positiv bonus.

Ni är alltid hjärtligt välkomna att höra av er för ett besök hos oss!

Nils o Martin Bengtsson

Kontakt

Martin Bengtsson

Telefon: 070 250 35 11

martin.bengtsson@vingmed.se