Prövning Gössarp

381 FP.Nicolas av Gössarp

Född 170320, födelsevikt 42 kg, 200 dgrv 314 kg, 1 årsvikt                         SÅLD

MIX 112, PIX 113, FIX 108 AIX +19

f.  FP.Hint av Kullen

mf.  Remix

m.  552 T.Estelle av Gössarp MIX 121, PIX 111, FIX 109, AIX +22